Na základě jednomyslnému schválení vedoucích družstev dojde ke změnám v soutěžním řádu, které se týkají krajského přeboru družstev žákyň.

Omezení:
Ve skoku dalekém žákyň bude startovat maximálně 30 závodnic podle výkonnosti.

Základní výška:
Minimální základní výška ve skoku vysokém žákyň bude 1,25 m.