V sobotu 27. dubna 2024 zemřel ve věku 89 let Jan Nechvátal. Jeho jméno je spjato s atletikou v Třebíči, kde v tamním oddíle byl dlouholetým trenérem a rozhodčím. Sám byl výborným běžcem. Reprezentoval například Československo v maratonu. Řady úspěchů dosáhl i veteránském věku. U něho například začínali Vlastimil Kužel, Jitka Hekrdlová nebo Pavel Dudr.
Budeš nám chybět!
Čest jeho památce.
Vratislav Fišera