Výbor Českého atletického svazu schválil výši příspěvků oddílů na rok 2020:
– každý oddíl uhradí 500 Kč bez ohledu na výši členské základny
– za každého evidovaného člena 100 Kč

Atletické oddíly nebo kluby uhradí členské příspěvky pro rok 2020 nejpozději do 31. 3. 2020.

Tabulku výše příspěvků najdete zde.