S ohledem na usnesení Vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 o vyhlášení nouzového stavu a přijetí dalších přísnějších mimořádných opatření Krajský atletický svaz upozorňuje na nutnost respektování vyhlášených mimořádných opatření ve vztahu k vykonávání sportovní činnosti.

Usnesení vlády nezakazuje vstup na všechna sportoviště, tak jak je v médiích často prezentováno. Ta sportoviště, která nejsou explicitně vyjmenována v Usnesení vlády mohou být v provozu, a to při zachování maximálního počtu 30-ti osob ve stejný čas!

PROHLÁŠENÍ ČAS S OHLEDEM NA VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR

ČAS zrušil Mistrovství České republiky v přespolním běhu dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a žákyň, které se mělo uskutečnit 28. března v Táboře.