Ve středu 8. prosince se v Jihlavě uskutečnila valná hromada KAS Vysočina.
Z pozvaných 23 delegátů se jí zúčastnilo 15.
Valná hromada na svém jednání schválila výroční zprávu za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022.
Valná hromada schválila rozšíření výboru na sedm členů od příští volební valné hromady.
Vzala na vědomí průběh čerpání rozpočtu v letošním roce.
Zvolila za předsedu Vratislava Fišeru a členy výboru Jiřího Klinera, Josefa Nováka, Marii Pytlíkovou a Ondřeje Tomka.
Za revizora Jaroslava Jiříka.
Navrhla předsednictvu ČAS, aby se zabýval navýšením odměn lektorům školení.