Valná hromada Krajského atletického svazu se uskuteční ve středu 7. prosince 2022 od 18. hodin v Pivovarské restauraci, Vrchlického 2, Jihlava.

Program:
              1. Zahájení zasedání
2. Schválení jednacího řádu a programu zasedání
3. Volba pracovního předsednictva
volba mandátové komise
4. Projednání zprávy o činnosti KAS za rok 2022
5. Seznámení s průběžným hospodařením za rok 2022
6. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2023
7. Diskuse
8. Závěr

Po skončení valné hromady proběhne jednání STK o závodech v roce 2023!