Platí zákaz vycházení kromě mimo jiného pobytu v parcích a přírodě.
Platí nařízení nosit roušky na veřejnosti.
Platí dodržování minimální 2 m vzdálenosti mezi osobami.

Můžeme individuálně trénovat doma nebo v přírodě. V omezeném režimu v parcích. Stadiony jsou uzavřeny.

Domluvte se s trenéry, aby vám posílali tréninky!

Náměty na tréninky:
atletická abeceda
kompenzační cvičení
strečink celého těla
rychlost a dynamika

Další náměty na cvičení najdete zde.