Přihlášky atletických oddílů/klubů k činnosti pro rok 2021 je možné podávat v termínu od 7. do 31. 1. 2021. Oddíly/kluby přihlášky podávají v evidenčním systému ČAS na adrese: http://registr.atletika.cz. Stručný návod k evidenčnímu systému ČAS je ke stažení zde:

Podmínkou pro přihlášení k činnosti pro rok 2021 je mít v evidenčním systému ČAS odsouhlasenou Smlouvu o společném zpracování osobních údajů. Bez tohoto souhlasu se nebude možné přihlásit.

Celkové počty členů oddílu/klubu, počty registrovaných atletů v části 3 a celkové počty trenérů a rozhodčích v části 4 přihlášky oddíl/klub nevyplňuje. Tyto počty jsou automaticky načteny podle skutečného stavu v evidenčním systému ČAS k 31. 12. 2020.