POZVÁNKA

NA VALNOU HROMADU

KRAJSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU VYSOČINA

Zveme vás na valnou hromadu Krajského atletického svazu Vysočina,

která se uskuteční ve středu 6. prosince 2023 od 18:00 hodin

v Pivovarské restauraci, Vrchlického 2, Jihlava.