Předsednictvo na svém jednání schválilo nový sazebník poplatků, odměn a náhrad.
K těm hlavním změnám patří návrh na odměňování rozhodčích.
krajské přebory jednotlivců 1 – 5 hodin                  500 Kč
krajské přebory jednotlivců 6 – 10 hodin                900 Kč
soutěže družstev celodenní                                      700 Kč

Kompletní sazebník ke stažení najdete zde.