S účinností ode dne 22. listopadu 2021 do odvolání dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí:

1. VNITŘNÍ SPORTOVIŠTĚ dle bodu I. 8. Opatření
– vstup pro osoby za dodržení podmínek1 – kontroluje provozovatel,
– při skupinových lekcích rozestupy 1,5 m, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
– zajištění cirkulace vzduchu.

5. SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE dle bodu I. 14. Opatření ve vnitřních nebo vnějších prostorech
– do 20 osob bez podmínek1,
– přítomnost maximálně do 1000 osob v jeden čas za dodržení podmínek1,– kontroluje organizátor akce,
– pravidelná aktivita v neměnném kolektivu s vedením evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření bez dodržení podmínek1,
– navíc pod sportovními svazy dle bodu I. 14. d) Opatření
• vždy povinná evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření,
• v případě nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (národní soutěže, turnaje, zápasy) účastí vice než 20 osob povinné dodržení podmínek1, přičemž negativní výsledek PCR testu má platnost 7 dní.

5.1. SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE pro děti do 12 let
Děti do 12 let, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid -19, se mohou účastnit pohybových aktivit bez prokázání podmínek jako je očkování, prodělání nemoci nebo negativní výsledek testu.

5.2. SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE pro mládež od 12 do 18 let
Mládež ve věku od 12 do 18 let, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid -19, se může účastnit pohybových aktivit s prokázáním podmínek jako je očkování, prodělání nemoci nebo negativní výsledek PCR testu, který má obecně platnost 72 hodin, ale v případě pohybové aktivity organizované pod sportovním svazem je jeho platnost 7 dní.

PODMÍNKY1 dle Opatření
– osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid – 19,
– osoby nad 12 let věku splní jednu z následujících podmínek:
• dokončené očkování;
• prodělání nemoci do 180 dní;
• osoby do 18 let, osoby s kontraindikací k očkování, osoby s nedokončeným očkováním doloží negativní výsledek PCR testu, přičemž platnost PCR testu je 72 hodin, pouze v případě aktivity organizované pod sportovním svazem je platnost PCR testu 7 dní.

Celé znění ke stažení zde.